ไขข้อสงสัย “การโอนกรรมสิทธิ์รถ” ต้องทำอย่างไรบ้าง

ไขข้อสงสัย “การโอนกรรมสิทธิ์รถ” ต้องทำอย่างไรบ้าง?

        สวัสดีชาว carerai ครับผม วันนี้จะไปไขข้อสงสัย “การโอนกรรมสิทธิ์รถ” ต้องทำอย่างไรบ้าง พร้อมแล้วตามไปทำความเข้าใจกันครับ

หลักฐานที่ใช้การโอนกรรมสิทธิ์รถ

  1. ใบคู่มือจดทะเบียนรถ
  2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ถ้ากรณีเป็นนิติบุคคลใช้หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการผุ้มีอำนาจลงนาม
  3. สัญญาซื้อขาย ใบเสร็จรับเงิน และใบกำกับภาษี
  4. สำเนาใบมรณะบัตรเจ้าของรถ และคำสั่งศาลหรือพินัยกรรมพร้อมสำเนา (กรณีโอนรับมรดก)
  5. แบบคำขอโอนและรับโอน ซึ่งกรอกรายการและลงลายมือชื่อผู้โอนและผู้รับโอนเรียนร้อยแล้ว
  6. หนังสือมอบอำนาจพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้รับมอง กรณีผู้โอน และ/หรือผู้รับโอนมิได้มาดำเนินการด้วยตัวเอง
สถานที่ติดต่อ
สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานคร สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ สำนักงานขนส่งจังหวัดหรือสำนักงานขนส่งจังหวัดสาขาที่ผู้โอนมีที่อยู่ปรากฎในใบคู่มือจดทะเบียนรถหรือที่ขอแจ้งใช้รถไว้

ขั้นตอนการดำเนินการ

  1. นำรถเข้ารับการตรวจสอบ ที่งานตรวจสภาพรถยนต์ (ยกเว้นกรณีโอนปิดบัญชีจากผู้ให้เช่าซื้อไปยังผู้เช่าซื้อ ซึ่งเป็นผู้ครอบครองรถตามรายการจดทะเบียน ไม่ต้องตรวจสอบรถ)
  2. ยื่นเรื่องโอนกรรมสิทธิ์และชำระค่าธรรมเนียม ที่งานทะเบียนรถ
  3. รับใบคู่มือจดทะเบียนรถคืน
  4. รับใบเสร็จรับเงิน ใบคู่มือจดทะเบียนรถ เครื่องหมายการเสียภาษี และแผ่นป้าย ทะเบียนรถ

หมายเหตุ การโอนกรรมสิทธิ์รถต้องแจ้งต่อนายทะเบียนภายใน 15 วัน นับแต่วันโอน (หากไม่ดำเนินการภายในกำหนดต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท)

ขอบคุณข้อมูลจาก กรมการขนส่งทางบก

รถใหม่ ราคารถยนต์

เลขทะเบียนรถของคุณเป็นอย่างไร?... เลขทะเบียนรถของคุณเป็นอย่างไร? คนมีรถอีกสิ่งนึงที่ขาดไม่ได้นั่นก็คือ ทะเบียนรถ ที่เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ผูกพันธ์กับผู้ขับรถ เชื่อหรือไม่ว่าแค่ตัวเลขทะเบ...
รูป Mitsubishi Mirage 2019 ภาพรถใหม่คาดว่าจะถูกติด... Mitsubishi Mirage 2019 ภาพรถใหม่ Mitsubishi Mirage โฉมปัจจุบัน เครื่องยนต์เบนซิน DOHC MIVEC 1.2 ลิตร 78 แรงม้า ที่ 6,000 รอบ/นาที‹ แรงบิดสูงสุด 100 น...
ราคารถใหม่ Volvo ในตลาดรถประจำเดือนตุลาคม 2561... ราคารถยนต์ใหม่ Volvo ประจำเดือนตุลาคม 2561 มีดังนี้   รุ่น ราคา (บาท) หมายเหตุ S60 D3 1,990,000 S90 D4 Momentum ...
Mazda MX-5 2018 รถยนต์ใหม่ป้ายแดงราคา 744,000 บาท... ราคา Mazda MX-5 2018 รถยนต์ใหม่ป้ายแดง รถยนต์ใหม่ป้ายแดงจากค่ายรถยนต์Mazda พึ่งเปิดตัวMX-5 2018 สดตรงจากประเทศญี่ปุ่นด้วยราคาจำหน่าย744,000 บาท  รถ...
ราคารถใหม่ Isuzu ในตลาดรถยนต์ประจำเดือนสิงหาคม 256... ราคารถใหม่ Isuzu ในตลาดรถยนต์ประจำเดือนสิงหาคม 2561       ราคา ISUZU D-Max Cab Chassis รุ่น 1.9 Cab Chassis M/T (ตู้แห้ง) ราคา 497,000 บาท ...