ราคารถใหม่ Mazda ในตลาดรถยนต์เดือนกันยายน 2561

ราคารถใหม่ Mazda ในตลาดรถยนต์เดือนกันยายน 2561 มีดังนี้

 

All-new Mazda 2 Hatchback

รุ่น ราคา (บาท) หมายเหตุ
Mazda 2 1.3 Standard 530,000  
Mazda 2 1.3 High 590,000
Mazda 2 1.3 High Connect 620,000
Mazda 2 1.3 High Plus 670,000
Mazda 2 XD 680,000
Mazda 2 XD High Connect 750,000
Mazda 2 XD High Plus L 789,000

 

All-new Mazda 2 Sedan

รุ่น ราคา (บาท) หมายเหตุ
Mazda 2 1.3 Standard 530,000  
Mazda 2 1.3 High 590,000
Mazda 2 1.3 High Connect 620,000
Mazda 2 1.3 High Plus 670,000
Mazda 2 XD 680,000
Mazda 2 XD High Connect 750,000  
Mazda 2 XD High Plus L 789,000

 

ราคารถใหม่ Mazda 3 Sedan

รุ่น ราคา (บาท) หมายเหตุ
Mazda 3 2.0 SP 1,149,000
Mazda 3 2.0 S 998,000  
Mazda 3 2.0 C 951,000
Mazda 3 2.0 E 857,000  

 

ราคารถใหม่ Mazda 3 Hatchback

รุ่น ราคา (บาท) หมายเหตุ
Mazda 3 2.0 SP 1,149,000
Mazda 3 2.0 S 998,000  
Mazda 3 2.0 C 951,000  
Mazda 3 2.0 E 857,000  

 

Mazda CX-3

รุ่น ราคา (บาท) หมายเหตุ
2.0 E 879,000
2.0 C 955,000
2.0 S 1,029,000
2.0 SP 1,083,000
2.0 XDL 1,189,000 เครื่องยนต์ดีเซล

 

ราคารถใหม่ Mazda CX-5

รุ่น ราคา (บาท) หมายเหตุ
Mazda CX-5 2.0 C 1,290,000  
Mazda CX-5 2.0 S 1,400,000
Mazda CX-5 2.0 SP 1,530,000
Mazda CX-5 XD 1,560,000
Mazda CX-5 XDL 1,770,000

 

Mazda BT-50 PRO Double Cab

รุ่น ราคา (บาท) หมายเหตุ
DBL 2.2 S 663,000  
DBL 2.2 V ABS 795,000
DBL 2.2 Hi-Racer 773,000
DBL 2.2 Hi-Racer ABS 849,000
DBL 2.2 Hi-Racer AT ABS 866,000
DBL 2.2 Hi-Racer AT ABS/Leather 926,000
DBL 4×4 3.2 R ABS/DSC/Leather 1,046,000
DBL 4×4 3.2 R AT ABS/DSC/Leather 1,090,000

 

Mazda BT-50 PRO Freestyle Cab

รุ่น ราคา (บาท) หมายเหตุ
FSC 2.2 S 623,000  
FSC 2.2 V 668,000
FSC 2.2 Hi-Racer 682,000
FSC 2.2 Hi-Racer ABS 748,000

 

Mazda BT-50 PRO Standard Cab

รุ่น ราคา (บาท) หมายเหตุ
STD 2.2 S 562,000  

 

ราคารถใหม่ Mazda MX-5

รุ่น ราคา (บาท) หมายเหตุ
Mazda MX-5 2.0 RF AT 2,820,000  
Mazda MX-5 2.0 RF MT 2,820,000