New Mitsubishi Pajero Sport Minorchange 2024

Mitsubishi Pajero Sport Minorchange 2024 ปรับดีไซน์ ภายนอก – ภายใน พร้อมเครื่องยนต์ 4N

ความเปลี่ยนเปลี่ยนของ Mitsubishi Pajero Sport MY2024 มีดังนี้
– เปลี่ยนดีไซน์กระจังหน้าใหม่
– เปลี่ยนล้ออัลลอย ขนาด 18 นิ้ว ลายใหม่
– เปลี่ยนพวงมาลัย ดีไซน์ใหม่
– เปลี่ยนหน้าจอชุดมาตรวัด ดีไซน์ใหม่
– เปลี่ยนเครื่องยนต์ เป็นรหัส 4N16 ดีเซล 2.4 ลิตร Turbo 184 แรงม้า แบบเดียวกับ All NEW Mitsubishi Triton
– เปลี่ยนเกียร์อัตโนมัติ เป็นแบบ 6 จังหวะ แบบเดียวกับ All NEW Mitsubishi Triton
Mitsubishi Pajero Sport 2024

เครื่องยนต์ 4N16 ดีเซล 2.4 ลิตร Turbo 184 แรงม้า ผ่านมาตรฐาน EURO5 !

ราคา Mitsubishi Pajero Sport Minorchange 2024

– Pajero Sport 2.4 Prime 2WD 6AT ราคา 1,389,000 บาท
– Pajero Sport 2.4 Ultra 2WD 6AT ราคา 1,529,000 บาท
– Pajero Sport 2.4 Elite 2WD 6AT ราคา 1,579,000 บาท
– Pajero Sport 2.4 Elite 4WD 6AT ราคา 1,689,000 บาท

Mitsubishi Pajero Sport 2024

ภาพ ออฟชั่นสเปค