ใบอนุญาตขับขี่หมดอายุ ขอใหม่ได้เลย

คำแน่ะนำเมื่อใบอนุญาตขับขี่หมดอายุ

ใบอนุญาตขับขี่หมดอายุแล้วต้องสอบใหม่หรือว่าไปขอใหม่ได้เลย หลายคนสงสัยยิ่งคนที่ได้รับใบอนุญาตขับขี่รถยนต์แบบ5ปี ถึงเวลาต้องไปต่อกันน่ะอย่าปล่อยให้ใบอนุญาตขับขี่ขาดเป็นปีๆไม่งั้นจะเพิ่มขั้นตอนที่ยุงยากสำหรับการไปยื่นเอกสารที่กรมขนส่ง

ว่าด้วยใบอนุญาตขับขี่หมดอายุเจ้าปัญหา

ถ้า ใบขับขี่ ของคุณใกล้หมดอายุคุณสามารถทำ ใบขับขี่ ใหม่ได้ก่อนหมดอายุล่วงหน้า 3เดือนหรือภายใน 1ปีหลังจากหมดอายุจากวันที่หน้า ใบขับขี่ สรุปคือหาก ใบขับขี่ ของคุณหมดอายุลงคุณสามารถนั่งๆ นอนๆ ทำตัวชิลล์ๆ ได้ แต่ต้องหาเวลาต่อ ใบขับขี่ ใหม่ภายในหนึ่งปีหลังจากบัตรอายุ

บางคนใบอนุญาตขับขี่หมดอายุไม่กี่เดือน บางคนก็เป็นปีๆโดยปัญหาที่คนส่วนใหญ่เป็นจะเป็นดังนี้

  • ใบอนุญาตขับขี่หมดอายุ
  • ใบขับขี่ หมดอายุ เกิน 1 ปี
  • ใบขับขี่ หมดอายุ 1 ปี ต้อง สอบ ใหม่ หรือ ไม่
  • ใบขับขี่ หมดอายุ 2 ปี อบรม
  • ใบขับขี่ หมดอายุ 4 เดือน
  • ใบขับขี่ หมดอายุ 6 เดือน

หัวข้อข้างบนไม่ต้องสอบใหม่น่ะจ๊ะเพียงแต่ต้องทดสอบนิดหน่อยแล้วอบรถมถ่ายรูปจ่ายเงินรับบัตรอนุญาตขับขี่จากเจ้าหน้าที่ได้เลย

 

แต่ถ้าขาดต่อ ใบขับขี่เกิน 3ปี แบบนี้บอกเลยว่าคุณต้องสอบใบขับขี่ใหม่ทั้งข้อเขียนเเละปฏิบัติเหมือนกับบุคคลที่เพิ่งเคยทำใบขับขี่ครั้งแรก คะแนนสอบต้องผ่านที่ 45ข้อขึ้นไปเเละการสอบปฏิบัติต้องสอบ 3ท่า คือ 1.การจอดรถตรงจุด 2.การถอยรถเข้าซอง(หักพวงมาลัยไม่เกิน 7ครั้ง) 3.การวัดระยะห่างจอดเทียบขนานข้าง

ระเบียบการขอใบอนุญาตขับขี่

ต่อใบขับขี่ปี 2561 – 2562ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง

การขอรับใบขับขี่รถส่วนบุคคลชนิด 5 ปี จากเดิมแบบชั่วคราว 1 ปี
หลักฐานที่ต้องเตรียม
1.ใบขับขี่ส่วนบุคคลเดิมแบบชั่วคราว 1 ปี
2.บัตรประชาชนตัวจริง
3.ใบรับรองแพทย์ (ออกก่อนยื่นคำขอไม่เกิน 1 เดือน)
ขั้นตอนดำเนินการ
1.ขนส่งฯ ตรวจสอบเอกสารและออกคำขอ
2.ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ดังนี้
– ทดสอบการมองเห็นสีที่จำเป็นในการขับรถ
– ทดสอบสายตาทางลึก
– ทดสอบสายตาทางกว้าง
– ทดสอบปฏิกิริยาทางเท้า
3.ชำระค่าธรรมเนียม/ถ่ายรูป
4.รับใบขับขี่ส่วนบุคคลชนิด 5 ปี
ทั้งนี้ หากใบขับขี่หมดอายุเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี ต้องเข้ารับการทดสอบข้อเขียน แต่หากหมดอายุเกิน 3 ปีขึ้นไป จะต้องเข้ารับการอบรม, ทดสอบข้อเขียน และทดสอบขับรถใหม่ทั้งหมด
การขอรับใบขับขี่รถส่วนบุคคลชนิด 5 ปี จากเดิมชนิด 5 ปี
หลักฐานที่ต้องเตรียม
1.ใบขับขี่ส่วนบุคคลเดิมชนิด 5 ปี
2.บัตรประชาชนตัวจริง
ขั้นตอนดำเนินการ
1.ขนส่งฯ ตรวจสอบเอกสารและออกคำขอ
2.ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ดังนี้
– ทดสอบการมองเห็นสีที่จำเป็นในการขับรถ
– ทดสอบสายตาทางลึก
– ทดสอบสายตาทางกว้าง
– ทดสอบปฏิกิริยาทางเท้า
3.อบรม 1 ชั่วโมง
4.ชำระค่าธรรมเนียม/ถ่ายรูป
5.รับใบขับขี่ส่วนบุคคลชนิด 5 ปี
ทั้งนี้ หากใบขับขี่หมดอายุเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี ต้องเข้ารับการทดสอบข้อเขียน แต่หากหมดอายุเกิน 3 ปีขึ้นไป จะต้องเข้ารับการทดสอบข้อเขียน, การสอบขับรถ และเพิ่มใบรับรองแพทย์
อัตราค่าธรรมเนียมต่อใบอนุญาตขับรถยนต์ชั่วคราว 5 ปี
ค่าธรรมเนียม: 500 บาท
ค่าถ่ายรูปและพิมพ์บัตร: 100 บาท
ค่าคำขอ: 5 บาท
รวมทั้งสิ้น: 605 บาท

อย่าปล่อยให้ใบอนุญาตขับขี่หมดอายุ นานเกิน3 ปีรีบไปต่อจะได้ไม่ต้องเสียเวลามาสอบใหม่น่ะจ๊ะหากบทความนี้มีประโยชน์แล้วช่วยกันแชร์ให้เพื่อนๆทราบด้วยน่ะค่ะ

ใบอนุญาตขับขี่หมดอายุ

เว็บผู้ผลิต ล้อแม็ก อันดับ1ในประเทศไทยชม ล้อแม็ก ลายใหม่ๆที่ lensowheel.co.th