ราคารถใหม่ Ford ในตลาดรถยนต์ประจำเดือนสิงหาคม 2561