ford ranger ใหม่

ford raptor พร้อมส่งสิงหาคม2018

ford raptor 2018พร้อมส่งมอบแก่ลูกค้าทั่วประเทศในเดือนสิงหาคม2018เปิดสายการผลิตของฟอร์ด ณ โรงงานฟอร์ด ไทยแลนด์ แมนูแฟคเจอริ่ง หรือ เอฟทีเอ็ม จังหวัดระยอง