Toyota Yaris ATIV J ECO ราคา 479,000 บาท ดาวน์ 20 %

ต้องการออกรถยนต์ใหม่ Toyota Yaris ATIV J ECO

ข้อมูลผ่อนดาวน์ Toyota Yaris ATIV J ECO

รุ่นรถ Yaris ATIV J ECO

Yaris ATIV J ECOราคา 479,000 บาท ATIV J ECO เงินดาวน์ 20 %

ระยะเวลาการผ่อน84 เดือน

ดอกเบี้ย (%) 2.50 %

 

สินเชื่อ/ค่างวดต่อเดือน 48 งวด 60 งวด 72 งวด 84 งวด
มาตรฐาน (รถใหม่) 8,782 7,185 6,121 5,361