CarFEINE X Car&Coffee Presented By Lenso

บรรยากาศ งาน CarFEINE X Car&Coffee Presented By Lenso เพื่อนน้าที่ชื่นชอบในเรื่องของรถยนต์ ไม่ได้ไปเดินงานcarerai เอาภาพบรรยากาศงานมาฝากให้ได้ชมกันเรื่ือยเกียวกับงานรถยนต์ที่จัดขึ้นในประเทศไทย

# CarFEINE X Car&Coffee Presented By Lenso

ภาพงานCarFEINE X Car&Coffee Presented By Lenso

บรรยากาศงาน CarFEINE X Car&Coffee Presented By Lenso

ที่จัดขึ้นที่ภาคเหนือ บอกเลยครับว่างานมีรถแจ่มๆเพียบ