VOLVO 360C รถใหม่ ไร้คนขับ

VOLVO 360C เป็นการนำเสนอมุมมองใหม่ของการเดินทางในอนาคตที่มีแกนหลักสำคัญคือระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติ (Autonomous)พลังงานไฟฟ้า (Electric), การเชื่อมต่อ

ข่าวใหม่

6 กันยายน 2018